Ostoskori:

0 tuote(tta) - 0,00 €
Ostoskori on tyhjä.

0

TAKUU

Jos Lexxa Oy:stä toimitettu tavara on joiltakin osin virheellinen tai lähetys on puutteellinen, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä Lexxa Oy:lle kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Tuotteille myönnetään takuu näissä takuuehdoissa määritellyllä tavalla.

Takuuaika on tuotteen valmistajan ilmoittama takuuaika. Takuuseen liittyvä reklamaatio tulee kohdistaa Lexxa Oy:lle. Lexxa Oy:llä on oikeus joko korjata mahdollinen virhe tai toimittaa uusi tuote.

Takuu on voimassa ainoastaan silloin, jos tuotetta on käytetty huolellisesti sen käyttötarkoituksen, käyttökohteen ja käyttöehtojen mukaisesti.

Lexxa Oy ei ota vastuuta vioista, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, asennusvirheestä, virheellisestä varastoinnista tai käytöstä, normaalista kulumisesta tai huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vioista, eikä vaurioista jotka ovat aiheutuneet tuotteen loppukäyttäjän virheellisestä käytöstä johtuvista syistä.

Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on muutettu ilman Lexxa Oy:n kirjallista suostumusta.

Asiakkaan tulee toimittaa viallinen tuote Lexxa Oy:n pyynnöstä tarkastettavaksi ja tutkittavaksi. Tuotteen mahdollinen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Takuuseen perustuva vaatimus on toimitettava Lexxa Oy:lle kirjallisesti takuuaikana ja viimeistään kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun mahdollinen vika, jonka takuu kattaa on havaittu.

Ellei Lexxa Oy:n takuuehdoissa ole ilmoitettu laajempaa korvausvastuuta, Lexxa Oy korvaa ainoastaan mahdollisen virheen poistamiseen liittyvät kuljetuskustannukset.